1. Home
  2. Bedrijfspanden
  3. Hurdegaryp – Rijksstraatweg 165A

Rijksstraatweg 165A

9254 DE Hurdegaryp - N.O.T.K.

Bekijk alle 23 foto's

N.O.T.K.

N.O.T.K.

Verkocht onder voorbehoud

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Rijksstraatweg 165A t/m 165P & 165R t/m 165W te Hurdegaryp

In opdracht van woningcorporatie Stichting Accolade zijn wij gestart met de verkoop bij inschrijving van het appartementencomplex gelegen aan de Rijksstraatweg 165A t/m 165P & 165R t/m 165W te Hurdegaryp. Het verhuurde complex bestaat uit 22 sociale huurappartementen en is tegen woonzorgcentrum Bennema State aan gelegen. De 22 appartementen worden in één verkooptransactie verkocht.

Omschrijving verkochte
Het appartementencomplex is in 1996 gebouwd en is goed onderhouden. Er zijn verschillende type appartementen in het complex aanwezig. De oppervlakte varieert van circa 58 m² tot 67 m² GBO. Het gebouw is voorzien van een lift.

Globale indeling appartement
Globaal bestaat de indeling van de appartementen uit: entree/hal, berging met cv-opstelling, woonkamer met open keuken, badkamer met toilet en slaapkamer met toegang tot balkon of terras. Sommige appartementen beschikken over een 2e slaapkamer dan wel hobbykamer.

Locatie en bereikbaarheid
Het wooncomplex is gelegen aan de Rijksstraatweg en bevindt zich naast het woonzorgcentrum Bennema State. Het complex ligt op circa 1,5 km van het centrum van Hurdegaryp.
Hurdegaryp kenmerkt zich door een hoog voorzieningenniveau w.o. een winkelcentrum, basisscholen, middelbare school, diverse sportclubs en een nieuw multifunctioneel centrum. Daarnaast beschikt het dorp over uitstekende openbaar vervoer voorzieningen met diverse busverbindingen en een treinstation richting Leeuwarden en Groningen. Het dorp is centraal gelegen op slechts 10 auto-/ treinminuten van Leeuwarden.

Parkeergelegenheid
Het complex beschikt over 4 parkeerplaatsen op eigen terrein. Voor het overige wordt er momenteel geparkeerd op het terrein behorende bij het naastgelegen woonzorgcentrum Bennema State. Mogelijk kunnen hier door de nieuwe eigenaar afspraken over worden gemaakt.

Bestemming
Het complex valt onder het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Hurdegaryp 2010’ en heeft als enkelbestemming ‘Wonen – Wooncentrum’ en de functieaanduiding ‘detailhandel’. Daarnaast valt de locatie onder het wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 165 (uitbreiding bouwvlak).

Huurgegevens
Het huuroverzicht en alle overige relevante informatie met betrekking tot de verhuur zijn in de dataroom opgenomen.

Energielabel
A (21 appartementen) en B (1 appartement).

Bijzonderheden
• De verkoop van het complex geschied onder voorbehoud gunning opdrachtgever en onder voorbehoud definitieve goedkeuring van de raad van bestuur van opdrachtgever, definitieve goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties en definitieve goedkeuring van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw;
• Het is koper niet toegestaan het complex binnen een termijn van 3 jaar na eigendomsoverdracht weer door te verkopen. Dit wordt vastgelegd in de akte van levering;
• Vanuit de Autoriteit Woningcorporaties geldt er voor het complex een exploitatieverplichting van 7 jaar. Het is gedurende deze periode niet toegestaan de individuele woningen behorende tot het complex uit te ponden. Vorenstaande wordt vastgelegd in de akte van levering;
• Bij de verkoop van corporatiebezit zijn o.m. de regels van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) van toepassing;
• De aktepassering dient plaats te vinden bij Groenewegen Notarissen te Heerenveen;
• Het complex wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de huidige staat zonder garanties van enige soort waaronder die met betrekking tot de bouwtechnische, juridische, financiële, commerciële en milieukundige aspecten van het complex en met alle aan het complex verbonden rechten en verplichtingen alsmede eventuele zichtbare of niet-zichtbare gebreken.

Verkoopproces
Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer de verkoopvoorwaarden en procedurebeschrijving van toepassing, zoals opgesteld door de projectnotaris. Deze stukken zijn samen met de verkoopdocumentatie opgenomen in een digitale dataroom. Wilt u deelnemen aan het verkoopproces? Neemt u dan contact op met Hoekstra Bedrijfsmakelaars. Toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verleend na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring en na goedkeuring door de opdrachtgever.

Kijkdagen
Het bezichtigen van het complex is uitsluitend mogelijk tijdens de kijkdagen. Deze vinden plaats op donderdag 23 november 2023 tussen 12:00 uur en 15:00 uur en op woensdag 29 november 2023 tussen 12:00 uur en 15:00 uur. Indien u hieraan wilt deelnemen dient u hiervoor een afspraak te maken bij Hoekstra Bedrijfsmakelaars, tel. 058 – 233 73 37.

Sluitingsdatum inschrijving
Dinsdag 19 december 2023 uiterlijk vóór 12:00 uur is het laatst mogelijke tijdstip voor het indienen van een schriftelijke bieding op het complex bij Groenewegen Notarissen, K.R. Poststraat 91 (8441 EN) te Heerenveen. Biedingen die na deze datum worden ingediend of niet aan de voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.

DISCLAIMER
Deze aanbieding (inclusief bijlagen) van ‘Hoekstra Bedrijfsmakelaars’ is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan ‘Hoekstra Bedrijfsmakelaars’ geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van deze aanbieding (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht onder voorbehoud
Prijs
N.O.T.K.
Aanvaarding
in overleg

Bouwvorm

Bouwvorm
bestaande bouw

Indeling

Soort Object
belegging
Perceeloppervlakte
1.475 m2

Kaart

Buurt

Lees meer over Hoekstra Bedrijfsmakelaars | Dé bedrijfsmakelaar van Friesland

Hoekstra Bedrijfsmakelaars | Dé bedrijfsmakelaar van Friesland