1. Home
  2. Waarom professioneel VvE beheer?

Waarom professioneel VvE beheer?

Wie een koopappartement heeft, is lid van de VvE: de Vereniging van Eigenaars. Dat brengt rechten en plichten met zich mee. Voor zowel bestuur als bewoners kan het een hele klus zijn om alles in de vereniging in goede banen te leiden. Daarom is het inschakelen van een professionele VvE-beheerder een slimme zet. 

Waar heeft een VvE mee te maken?

Een VvE staat tegenwoordig voor vele uitdagingen, een goed voorbeeld is gebouwonderhoud. Als het regelmatig onderhoud van bijvoorbeeld het schilderwerk, het onderhoud van de lift of de schoonmaak niet goed geregeld is, dan kan dit leiden tot grote problemen. Soms met ernstige veiligheidsrisico’s. Achterstallig onderhoud zorgt voor een verhoging van de kosten en vermindert de waarde van het gebouw en de individuele appartementen.

Voordelen inschakeling professioneel VvE beheer

Deze bovengenoemde uitdagingen laten zien dat een professionele VvE-beheerder een goede aanvulling kan zijn. Een expert in financieel beheer en budgettering kan helpen om de financiën van uw VvE te optimaliseren. Dit zorgt voor een beter financieel beheer en helpt bij het effectief plannen van onderhoud en renovaties. 

Een beheerder met ervaring in het opstellen en beheren van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) geeft inzicht in het behoud en waardevermeerdering van het gebouw. Door een VvE beheerder wordt onderhoud proactief en strategisch gepland, wat enorm helpt om kostbare noodreparaties te voorkomen. 

Daarnaast is kennis van wet- en regelgeving, vooral op het gebied van verduurzaming een voordeel. Een professionele VvE-beheerder kan u adviseren over de meest recente verduurzamingswetgeving en helpt deze maatregelen ook kosteneffectief toe te passen. 

Tot slot zorgt een professionele beheerder voor heldere en regelmatige communicatie. Leden worden goed geïnformeerd over beslissingen en ontwikkelingen binnen de VvE. Dit zorgt voor meer onderlinge betrokkenheid, transparantie en vertrouwen. Essentiële onderdelen voor het succesvol functioneren van elke VvE. 

De toegevoegde waarde van een VvE-beheerder bestaat uit financieel inzicht tot technische knowhow, en van kennis over verduurzaming tot sterke communicatievaardigheden. Met deze combinatie kunnen wij uw VvE faciliteren, zodat elk aspect van het VvE-beheer effectief kan worden gemanaged.  


De kosten voor bouw en onderhoud worden steeds hoger. Dit legt een behoorlijke financiële druk op de VvE, vooral bij het plannen van groot onderhoud of renovaties. Verduurzaming is een ander vraagstuk voor VvE’s. Er zijn veel complexen met een slecht energielabel. Het is lastig inschatten welke maatregelen het meest effectief en haalbaar zijn, en hoe deze maatregelen gefinancierd kunnen worden. 

Financiële problemen zijn vaak de oorzaak van onderlinge onenigheid binnen een VvE. Dit komt vaak doordat er geen goede financiële planning is gemaakt, zoals een meerjarenonderhoudsbegroting.(MJOP)  Als dit ontbreekt worden budgetten zomaar overschreden en ontstaat er verwarring over de kostenverdeling. Dit kan voor tekorten zorgen en zelfs leiden tot conflicten tussen bewoners. We zien ook vaak gebrek aan betrokkenheid van de leden binnen een VvE. Dit kan voor trage besluitvorming en disbalans zorgen. Genoeg redenen om zaken goed voor elkaar te hebben.

Wat doet een professioneel VvE beheerder?

  • Financieel en administratief beheer: zoals het beheren van de financiële administratie, het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen. 
  • Onderhoud en technisch beheer: inclusief coördinatie van onderhoudswerkzaamheden en beheer van het meerjarenonderhoudsplan. 
  • Adviseren over mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de financiering daarvan. 
  • Bestuurlijke ondersteuning en besluitvorming: assisteert het VvE-bestuur in hun taken en helpt bij het stroomlijnen van besluitvormingsprocessen. 
  • Communicatie en ledenbetrokkenheid: zorgt voor heldere communicatie en betrekt leden actief bij besluiten en ontwikkelingen binnen de VvE. 

Offerte aanvragen

Iedere VvE is uniek. Door onze collectiviteitscontracten met diverse bedrijven, kunt u hier met uw VvE van profiteren. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden en maken uiteraard met veel kennis en plezier een goede offerte voor u. U kunt ons bereiken via 058 – 233 7 370 of via e-mail.