1. Home
  2. Kwaliteit en certificering

Kwaliteit en certificering

SKW gecertificeerde VvE beheerder

Kwaliteit en certificering staan bij ons hoog in het vaandel. Hoekstra Vastgoedbeheer is sinds 12 oktober 2018 in het bezit van de SKW certificering als beheerder van de Verenigingen van Eigenaars. De afkorting SKW staat voor Samen Kwaliteit Waarborgen.

VvE beheerders met een SKW certificaat voldoen aan de strenge vereisten van de SKW certificatie opgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL). Na de beoordeling worden wij als VvE beheerder ieder jaar getoetst of wij nog aan de BRL voldoen.