1. Home
  2. Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure en klachtenregistratiesysteem

Hoekstra Vastgoedbeheer heeft een klachtenprocedure en een klachtenregistratiesysteem. De klachtenprocedure ziet toe op de behandeling van alle externe klachten. Het klachtenregistratiesysteem is een ondersteunend hulpmiddel bij deze procedure. U mag van ons een goede service verwachten, maar helaas kan het gebeuren dat er iets verkeerd gaat of dat u niet tevreden bent. Meld uw klacht bij ons via het klachtenformulier en mail deze naar klachten@hoekstravastgoedbeheer.nl.

Let op! Deze klachtenprocedure is niet bedoeld voor het doorgeven van reparatieverzoeken, overlast en klachten betreffende uw woning.  Hiervoor verwijzen wij u naar onze technische dienst td@hoekstravastgoedbeheer.nl.

Behandeling en afwikkeling

Stap 1: Zodra de klacht is ontvangen door Hoekstra Vastgoedbeheer ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging. Hierin wordt vermeld dat de klacht in behandeling is genomen.

Stap 2: De klacht wordt binnen 6 weken schriftelijk beantwoord door Hoekstra Vastgoedbeheer.

Stap 3: Indien er binnen 5 werkdagen na de beantwoording geen reactie is ontvangen van de klager, zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd. Hoekstra Vastgoedbeheer is aangesloten bij Vastgoed Management Nederland (VGM). Op grond van dit lidmaatschap is Hoekstra Vastgoedbeheer inzake het VvE beheer ook aangesloten bij de Geschillencommissie.

Bent u van mening dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

Voor klachten inzake de financiële dienstverlening (verzekeringen VvE’s), is Hoekstra Vastgoedbeheer als aangesloten instelling ook ingeschreven in het Wft-register en aangesloten bij klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Klachten inzake de financiële dienstverlening (verzekeringen VvE’s) kunnen hier ook gemeld worden, www.kifid.nl, aansluitnummer 300.001714.