1. Home
  2. Hoekstra VvE beheer

Hoekstra VvE beheer

Wat is een VvE?

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle gemeenschappelijke onderdelen van een gebouw. De VvE heeft verschillende organen. Deze zijn in elk geval de vergadering van eigenaars, het bestuur en de voorzitter van de vergadering. In de wet is vastgelegd dat de oprichting van een VvE verplicht is en dat elke appartementseigenaar er automatisch lid van is.

Een VvE
– Vergadert minimaal 1 keer per jaar
– Heeft een bestuur en kascommissie
– Staat ingeschreven bij de kamer van koophandel
– Heeft een reservefonds
– Maakt ieder jaar een jaarrekening en een begroting
– Moet een collectieve opstalverzekering hebben

Verantwoording nemen voor het bestuur van een VvE is niet niks, er komt veel bij kijken. Daarom is het in veel gevallen verstandig het beheer uit te besteden aan een partij die de VvE alle zorg uit handen neemt. Wij voeren sinds de jaren ’80 onder de noemer VvE Beheer, het beheer en administratie uit voor VvE’s, momenteel zo’n 150. Van kleine tot zeer grote projecten, van woning- en appartementencomplexen tot winkelcentra, parkeergarages en sportcomplexen. Met een team van 9 medewerkers vormen wij een professionele beheerorganisatie.

Hoekstra en uw VvE
Wat wij voor uw VvE kunnen betekenen? Kortgezegd: alles. Al bijna 30 jaar hebben we de kennis en ervaring opgebouwd om het complete beheer van iedere VvE uit te voeren. Daarnaast zijn we één van de weinige organisaties die een totaalpakket aan diensten biedt. En voor de goede orde: u bepaalt zelf wat u als VvE in eigen beheer doet en welke taken u aan ons overdraagt.

VvE Portaal
Wij maken het onze klanten graag makkelijk. Via het VvE Portaal hebben de leden beschikking over alle relevante informatie van hun vereniging. Het bestuur heeft tevens de mogelijkheid om op ieder moment van de dag op ons VvE bestuurdersportaal in te loggen en zowel de financiële zaken als andere relevantie documenten te raadplegen waarop het bestuur haar beslissingen kan baseren.

VvE beheerder en verzekeringen
Volgens de WFT mag een VvE-beheerder als financiële dienstverlener alleen de contactgegevens van de VvE doorgeven aan een verzekeraar of financieel adviseur en de schademeldingen afhandelen. Om de VvE toch een totaalpakket te kunnen aanbieden is Hoekstra een samenwerkingsverband aangegaan met Kuindersma verzekeringen. Dit betekent dat Hoekstra ook objectgegevens en verzekeringspolissen aan Kuindersma verzekeringen mag verstrekken en Kuindersma advies kan uitbrengen over de verzekeringsportefeuille van de VvE.

Contact
Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 058 – 233 7 370 of via e-mail.

Bijlage: Algemene voorwaarden
VvE Dienstenwijzer VvE beheer

Hieronder treft u een korte samenvatting aan van onze diensten: