1. Home
  2. Hoekstra VvE beheer

Hoekstra VvE beheer

Wat is een VvE?

VvE staat voor Vereniging van Eigenaars. Een VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle gemeenschappelijke onderdelen van een gebouw.

De VvE heeft verschillende organen, zoals de vergadering van eigenaars, het bestuur en de voorzitter van de vergadering. In de wet is vastgelegd dat de oprichting van een VvE verplicht is en elke appartementseigenaar automatisch lid is.

Het hoogste orgaan in de VvE is de Vergadering van Eigenaren (ALV). Deze vergadering vindt tenminste één keer per jaar plaats. Hierin worden alle belangrijke beslissingen genomen over het onderhoud en het reilen en zeilen in het complex. Het bestuur wordt door de ALV benoemd. Een bestuurder hoeft niet perse eigenaar te zijn. De ALV kan ook extern een professionele bestuurder benoemen. Bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Het bestuur beheert de middelen van de vereniging en zorgt ervoor dat de vergaderbesluiten uitgevoerd worden. De voorzitter leidt de vergadering en is over het algemeen geen bestuurder of bestuurslid. Als het bestuur uit meerdere personen bestaat kan een van hen de taak van voorzitter van de vergadering wél uitoefenen.

Een VvE ontstaat van rechtswege na ondertekening van een notariële akte van splitsing en de inschrijving hiervan in het Kadaster. Bij de aankoop van een appartement word je automatisch lid van de VvE.

Een VvE voert jaarlijks de volgende activiteiten uit: 
– Vergadert minimaal 1 keer per jaar
– Heeft een bestuur en kascommissie
– Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
– Heeft een reservefonds
– Maakt ieder jaar een jaarrekening en een begroting
– Heeft een collectieve opstal- en een WA-verzekering 

Hoekstra en uw VvE

Verantwoording nemen voor het beheer van een VvE is niet niks want er komt veel bij kijken. Daarom is het in veel gevallen verstandig het beheer uit te besteden aan een partij die de VvE alle zorg uit handen neemt. Wij voeren sinds de jaren ’80 onder de noemer VvE Beheer, het beheer en de administratie uit voor VvE’s. Van kleine tot zeer grote complexen, van woning- en appartementencomplexen tot winkelcentra, parkeergarages en sportcomplexen. Met een team van 9 medewerkers verzorgen wij momenteel het beheer van meer dan 180 VvE’s. Wij zijn aangesloten bij Vastgoedmanagement Nederland, de branchevereniging voor ondernemingen die professioneel werkzaam zijn in het vastgoedmanagement. Behalve in het Noorden zijn wij ook werkzaam in andere delen van het land. 

Wat kunnen wij voor uw VvE betekenen? Kortgezegd: alles. We hebben meer dan 35 jaar kennis en ervaring in het volledige beheer van VvE’s. We zijn één van de weinige organisaties die een totaalpakket aan diensten biedt. Wij nemen u graag de zorg uit handen. Hier vindt u het complete takenpakket.

VvE Portaal

Wij maken het u graag gemakkelijk. Via het VvE Portaal hebben de leden beschikking over alle relevante informatie van hun vereniging. Het bestuur heeft daarnaast de mogelijkheid om op ieder moment van de dag op ons VvE bestuurdersportaal in te loggen en zowel de financiële zaken als andere relevantie documenten te raadplegen waarop het bestuur haar beslissingen kan baseren.

VvE beheerder en verzekeringen

Volgens de WFT mag een VvE-beheerder als financiële dienstverlener alleen de contactgegevens van de VvE doorgeven aan een verzekeraar of financieel adviseur en de schademeldingen afhandelen. Echter om de VvE toch een totaalpakket te kunnen aanbieden is Hoekstra een samenwerkingsverband aangegaan met Kuindersma verzekeringen. Dit betekent dat Hoekstra ook objectgegevens en verzekeringspolissen aan Kuindersma verzekeringen mag verstrekken en Kuindersma bovendien advies kan uitbrengen over de verzekeringsportefeuille van de VvE.

Als VvE profiteert u op deze manier van onze collectiviteitscontracten met diverse bedrijven. Wij informeren u over alle mogelijkheden en maken graag een offerte voor u. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Slapende VvE activeren

Sommige VvE’s leiden een slapend bestaan. De leden komen niet bijeen en vaak wordt er ook niet gespaard voor onderhoud. Als de VvE slapend is, is het vaak lastig om alle eigenaren ervan te overtuigen dat er gespaard moet worden voor het huidige en toekomstige onderhoud van het gebouw. Wilt u uw VvE actief maken? Hoekstra VvE Beheer kan u helpen bij het activeren van de VvE. Wij hebben hiervoor een speciaal VvE-startpakket samengesteld. De diensten die wij voor uw VvE kunnen uitvoeren leest u in onze brochure. Een oriënterend gesprek met een van onze VvE beheerders is gratis. U kunt altijd contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Contact of vrijblijvend kennismaken

Als VvE profiteert u van onze jarenlange ervaring en de collectiviteitscontracten bij diverse bedrijven. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 058 – 233 7 370 of via een e-mail.

Meer informatie

VvE Brochure
Algemene Voorwaarden VvE beheer
Dienstenwijzer VvE beheer
Brochure ‘Wilt u uw appartement verkopen?’
Incassoprocedure VvE

Handige links

• www.energiebespaarlening.nl
• www.energiesubsidiewijzer.nl
• www.energievergelijk.nl
• www.QBIS.nl
• www.milieucentraal.nl
• www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzameenergie-isde
• www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigenhuis/