1. Home
  2. Hoekstra VvE beheer

Hoekstra VvE beheer

Wat is een VvE?

VvE staat voor Vereniging van Eigenaars. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle gemeenschappelijke onderdelen van een gebouw.

Het hoogste orgaan in de VvE is de Vergadering van Eigenaren (ALV). Deze vergadering vindt tenminste 1 keer per jaar plaats. Hierin worden alle belangrijke beslissingen over het onderhoud en het reilen en zeilen in het complex genomen. Een ander orgaan is het bestuur, dat door de ALV wordt benoemd. Een bestuurder hoeft niet perse een eigenaar te zijn. De ALV kan ook een professionele externe bestuurder benoemen. Bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Het bestuur beheert de middelen van de vereniging en zorgt ervoor dat de vergaderbesluiten uitgevoerd worden. Tot slot is er ook nog de voorzitter van de vergadering, die de vergadering leidt en ervoor zorgt dat deze ordentelijk verloopt. Deze voorzitter is over het algemeen geen bestuurder of bestuurslid. Als het bestuur uit meerdere personen bestaat kan een van hen wel de taak van voorzitter van de vergadering uitoefenen.

Een VvE ontstaat van rechtswege a.g.v. een notariële akte van splitsing en de inschrijving ervan in het Kadaster. Bij de aankoop van een appartement word je automatisch lid van de VvE.

staat voor Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle gemeenschappelijke onderdelen van een gebouw. De VvE heeft verschillende organen. Deze zijn ten eerste de vergadering van eigenaars, ten tweede het bestuur en ook de voorzitter van de vergadering. In de wet is vastgelegd dat de oprichting van een VvE verplicht is en dat elke appartementseigenaar er automatisch lid van is.

Een VvE:
– Vergadert minimaal 1 keer per jaar
– Heeft een bestuur en kascommissie
– Staat ingeschreven bij de kamer van koophandel
– Heeft een reservefonds
– Maakt ieder jaar een jaarrekening en een begroting
– Heeft een collectieve opstal- en een WA-verzekering 

Hoekstra en uw VvE

Verantwoording nemen voor het beheer van een VvE is niet niks want er komt veel bij kijken. Daarom is het in veel gevallen verstandig het beheer uit te besteden aan een partij die de VvE alle zorg uit handen neemt. Wij voeren sinds de jaren ’80 onder de noemer VvE Beheer, het beheer en de administratie uit voor VvE’s. Van kleine tot zeer grote complexen, van woning- en appartementencomplexen tot winkelcentra, parkeergarages en sportcomplexen. Met een team van 9 medewerkers verzorgen wij momenteel het beheer van meer dan 180 VvE’s. Wij zijn aangesloten bij Vastgoedmanagement Nederland, de branchevereniging voor ondernemingen die professioneel werkzaam zijn in het vastgoedmanagement.

Behalve in het Noorden zijn wij ook werkzaam in andere delen van het land. Vanuit de vestiging in Almere zijn wij actief in de regio Amsterdam. Wij beheren onder andere complexen in Diemen,

Duivendrecht, Zaandam, Haarlem, Hoofddorp, Heerhugowaard, Alkmaar en Purmerend. Vier commerciële en technisch medewerkers werken vanuit kantoor Almere dagelijks in de regio. Deze worden vervolgens ondersteund door de administratie en onze overige technisch en commerciële medewerkers in Leeuwarden.

Wat wij voor uw VvE kunnen betekenen? Kortgezegd: alles. Al bijna 30 jaar hebben we de kennis en ervaring opgebouwd om het complete beheer van iedere VvE uit te voeren. Daarnaast zijn we één van de weinige organisaties die een totaalpakket aan diensten biedt. U bepaalt zelf wat u als VvE in eigen beheer doet en welke taken u aan ons overdraagt. Wij nemen u graag de zorg uit handen. Hier vindt u het complete takenpakket.

VvE Portaal

Wij maken het onze klanten graag makkelijk. Via het VvE Portaal hebben de leden daarom beschikking over alle relevante informatie van hun vereniging. Het bestuur heeft daarnaast de mogelijkheid om op ieder moment van de dag op ons VvE bestuurdersportaal in te loggen en zowel de financiële zaken als andere relevantie documenten te raadplegen waarop het bestuur haar beslissingen kan baseren.

VvE beheerder en verzekeringen

Volgens de WFT mag een VvE-beheerder als financiële dienstverlener alleen de contactgegevens van de VvE doorgeven aan een verzekeraar of financieel adviseur en de schademeldingen afhandelen. Echter om de VvE toch een totaalpakket te kunnen aanbieden is Hoekstra een samenwerkingsverband aangegaan met Kuindersma verzekeringen. Dit betekent dat Hoekstra ook objectgegevens en verzekeringspolissen aan Kuindersma verzekeringen mag verstrekken en Kuindersma bovendien advies kan uitbrengen over de verzekeringsportefeuille van de VvE.

Als VvE profiteert u van onze collectiviteitscontracten met diverse bedrijven. Wij vertellen u graag over alle mogelijkheden en stellen graag een offerte op maat voor u samen. Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Slapende VvE activeren

Sommige VvE’s leiden een slapend bestaan. De leden komen niet bijeen en vaak wordt er ook niet gespaard voor onderhoud. Als de VvE slapend is, is het vaak lastig om alle eigenaren ervan te overtuigen dat er gespaard moet worden voor het huidige en toekomstige onderhoud van het gebouw. Wilt u uw VvE laten ontwaken? Hoekstra VvE Beheer kan u helpen bij het activeren van de VvE. Wij hebben hiervoor een speciaal VvE-startpakket samengesteld. Welke diensten wij voor uw VvE kunnen uitvoeren leest u in onze brochure. Een oriënterend gesprek met een van onze VvE beheerders is gratis. U kunt altijd contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Contact of vrijblijvend kennismaken

Als VvE profiteert u van onze collectiviteitscontracten met diverse bedrijven. Wij vertellen u graag over alle mogelijkheden. Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 058 – 233 7 370 of via e-mail.

Meer informatie

VvE Brochure
Algemene Voorwaarden VvE beheer
Dienstenwijzer VvE beheer
Brochure ‘Wilt u uw appartement verkopen?’
Incassoprocedure VvE

Handige links

• www.energiebespaarlening.nl
• www.energiesubsidiewijzer.nl
• www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl
• www.QBIS.nl
• www.milieucentraal.nl
• www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzameenergie-isde
• www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigenhuis/