1. Home
  2. Hoekstra Magazine
  3. Nieuwbouw
  4. Terug naar de leefstraten van vroeger
03 augustus 2023
Hoekstra Magazine Nieuwbouw

Terug naar de 'leefstraten' van vroeger

"Iedereen moet in Middelsee kunnen wonen"

Waterrijk, veel groen, een modern mobiliteits- concept en zeker geen brave nieuwbouwwijk: dat is Middelsee, de nieuwe stadswijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal en ten westen van de Overijsselselaan. Uiteindelijk komen er in Middelsee 3.200 woningen in alle soorten en maten. Van sociale huur tot koop, van projectbouw tot het organisch ontwikkelen binnen het project Barrahûs, waarbij bewoners samen bepalen hoe hun woonwijk eruit gaat zien. In de buurten Havenstêd en Wetterstêd wordt inmiddels gebouwd en wonen de eerste nieuwe bewoners. De Fellingen zal snel volgen, zo werd duidelijk in een gesprek met Fokko de Vegt en Annika Wedzinga van de gemeente Leeuwarden.

Cijfers over de ontwikkeling van het aantal inwoners van Leeuwarden en de economische ontwikkeling van de stad, lagen ten grondslag aan de plannen voor de aanleg van in eerste instantie De Zuidlanden en later Middelsee. “Uiteraard gaan we daarbij niet over één nacht ijs”, vertelt Fokko de Vegt, strategisch adviseur en projectdirecteur De Zuidlanden – Middelsee bij de gemeente Leeuwarden, waarbij hij de laatste functie op interim basis uitvoert. “Er gaan uitvoerige onderzoeken aan vooraf, voordat je tot de ontwikkeling van deze omvangrijke nieuwbouwgebieden komt.”

We willen terug naar de ‘leefstraten’ zoals we die vroeger ook kenden

Daarbij is het opvallend dat de gemeente Leeuwarden zich niet laat leiden door economische omstandigheden. Het beste voorbeeld is de periode rond 2010 toen de gemeente bleef doorbouwen, daar waar vele andere gemeenten nieuwbouwprojecten on hold zetten. “We hebben de productie destijds gefaseerd aan de gang kunnen houden.”

Voldoende voorraad

Om die reden zijn De Vegt en Wedzinga blij met het feit dat recent het bestemmingsplan Middelsee fase 2 en Barrahûs is vastgesteld. “Dit is onherroepelijk, waardoor we nu een buffer hebben voor 2.200 nieuwe woningen. Daarmee hebben we voldoende voorraad, waarmee we kunnen schakelen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.”
Onderdeel van Fase 2 is de buurt De Fellingen, waarvan de eerste tender van start is gegaan. Wedzinga: “Er komen in fase 1 van De Fellingen 220 woningen, van sociale huur tot middenhuur en van betaalbare koopwoningen tot woningen in de vrije sector. Het wordt een heel diverse buurt, gericht op alle doelgroepen. Passend bij het oorspronkelijke idee dat iedereen in Middelsee, dus ook in De Fellingen, moet kunnen wonen.”

Woongenot

De gemeente Leeuwarden vindt de sociale cohesie in de buurten belangrijk. “We willen terug naar de ‘leefstraten’ zoals we die vroeger ook kenden”, geeft Wedzinga aan. “Dat betekent dat het woongenot voorop staat en dat je met een gerust hart je kinderen op straat kunt laten spelen. Er komt veel groen, speelplekken en ruimte voor ontmoeting, in gemeenschappelijke hofjes. De auto wordt niet meer naast de deur geparkeerd, maar in de buurthubs. Dit zijn plaatsen waar je je buren tegenkomt, waar ruimte is voor ontmoeting en waar ook deelmobiliteit wordt aangeboden.

“Daarnaast gaan we er voor zorgen dat de bouw van voorzieningen gelijk opgaat met de bouw van woningen”, gaat De Vegt verder. “Zo gaat er na de zomervakantie al een integraal kindcentrum (IKC Middelsee) open, waar kinderen van 6 tot en met 14 jaar naar school kunnen. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van een gezondheidscentrum en de vestiging van een supermarkt. Deze voorzieningenzone grenst aan De Fellingen. In het verlengde daarvan richting het spoor is de realisatie van een sportpark ingetekend, dat naar verwachting in 2025 wordt geopend. Verder staat vast dat in de buurt De Werp, ook onderdeel van Middelsee, een treinstation komt. Dat bepaalt heel sterk hoe we nu de diverse buurten ontwikkelen.”

Fiets

Immers, het integreren van een modern mobiliteitsconcept in een nieuwe wijk betekent wel dat je bewoners alternatieven voor vervoer moet bieden. Naast de trein komen er diverse halteplaatsen voor de bus. “En op de fiets ben je in 10 minuten in de binnenstad van Leeuwarden”, geeft Wedzinga aan. “Daarnaast komt er een doorfietsroute richting Heerenveen.”

“Op deze manier denken we dat toekomstige bewoners een bewuste keuze kunnen maken voor een betere leefomgeving”, vindt De Vegt. “Het is een uitdaging voor de gemeente om deze keuze zo aantrekkelijk mogelijk te maken en ik denk dat we daar in Middelsee in slagen.”

De belangstelling voor wonen in Middelsee is groot en dat verbaast niet. “Middelsee heeft alles waar de huidige tijd om vraagt. Water, groen, wonen met stedelijk karakter in een sfeer van de oude Friese steden. Een authentiek stadsdeel dat bewoners samen maken en beleven en waar het goed wonen en leven is.”

Ook wonen in Middelsee? Kijk op onze website voor de laatste informatie: www.makelaardijhoekstra.nl/nieuwbouw/

Deel dit bericht