1. Home
  2. Wonen in Fryslân
  3. Interview Wethouder Hein de Haan
14 juni 2019
Wonen in Fryslân

Interview Wethouder Hein de Haan

Een geboren en getogen Leeuwarder is de opvolger geworden van Henk Deinum. Zijn naam Hein de Haan, wethouder ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, wonen, grondbedrijf en vastgoed.

Als we iemand kunnen vragen naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen in Leeuwarden op het gebied van wonen, dan is het Hein de Haan. “Ik vind het mooi om mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van de stad en de dorpen”, zegt hij enthousiast. Dat doet hij al jaren. Eerst als lid van de gemeenteraad (8 jaar) en nu dus als wethouder.

De Haan wil dat zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen in de gemeente. “Dat begint vaak met een woning én een fijne leefomgeving. En aan die leefbaarheid willen inwoners vaak ook zelf bijdragen.” Hij is blij met de groei die Leeuwarden doormaakt en wil de huidige dynamiek graag vasthouden. “Leeuwarden is heel divers, dat doen de stad en dorpen goed. Mensen willen graag in de gemeente Leeuwarden wonen. Gelukkig hebben we dan ook een enorme bouwproductie en dat blijft nog wel even voortduren.”

In wijk en dorp

De Haan doelt uiteraard op De Zuidlanden, de grootste nieuwbouwlocatie van Fryslân. “Daar wordt in buurtschappen gebouwd, die refereren aan de identiteit van de Friese dorpen. Dat idee slaat goed aan.” Heel anders wordt de invulling van Middelsee, waar meer sprake zal zijn van stedelijke bebouwing. “Maar, we zijn niet alleen bezig met uitbreidingsplannen, ook binnenstedelijk gebeurt er veel”, geeft hij aan. “Zo gaan we een visie maken op het Spoordokgebied, met ruimte voor woningbouw en verdwijnt het stadion van Cambuur op termijn, waardoor er een herontwikkeling van dit gebied gaat plaatsvinden. Ook in de dorpen wordt stevig gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de kleine en grotere projecten in Stiens, Grou, Wirdum en Wergea.”

Bij de woningbouw heeft De Haan naast projectontwikkelaars en bouwers twee grote bondgenoten, zoals hij het noemt. Namelijk de woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland. “Zij zijn de grootste investeerders in de wijken en de dorpen rondom Leeuwarden. Samen met hen maken we afspraken over betaalbaar wonen, energiezuinig
wonen en de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Ook maken we toekomstplannen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in Heechterp- Schieringen en het Valeriuskwartier, waar vooral Elkien flink gaat investeren in een gevarieerd woningaanbod. Als ze willen, kunnen de corporaties bouwen in onze gemeente en dat hebben ze in de afgelopen jaren ook gedaan. Wij kennen bijvoorbeeld geen lange wachttijden in de sociale woningbouw. Deze bedraagt momenteel negen maanden en daarmee doen wij het beter dan andere
gemeenten met dezelfde omvang. Daar zijn we blij mee, het betekent tegelijkertijd dat de urgentie om veel sociale woningbouw aan het totaal aan woningen toe te voegen laag ligt. De aandacht voor de balans in een gevarieerd woningaanbod en voor de leefbaarheid in wijken en dorpen blijft echter onverminderd.”

Studenten

“In de basis gaat het hartstikke goed in de gemeente Leeuwarden”, gaat De Haan verder. “Er zijn in de afgelopen jaren veel woningen gebouwd en dat is nodig ook.” Als voorbeeld noemt de wethouder de behoefte aan studentenwoningen. “We wilden de druk op de
woonwijken verminderen en studenten meer concentreren in het centrum en rondom de kenniskampen. Er is veel gebouwd en er moet nog veel gebouwd worden. We zijn blij met de aanwezigheid van zoveel studenten. Ze geven dynamiek aan de stad en uit onderzoek blijkt dat ze na hun studie hier blijven, wat weer goed is voor de bedrijven en de werkgelegenheid. Bovendien blijkt daaruit dat Leeuwarden een aantrekkelijk werk- en woongebied is.”

Meer dan alleen wonen

Een nieuwe ontwikkeling die steeds meer gezicht krijgt is Middelsee, waar 2.800 woningen moeten worden gebouwd. “In fase 1 gaat het om 700 woningen”, legt De Haan uit. “Onlangs is nog de eerste paal van de stadsmanege geslagen. En daarmee laten we meteen zien dat Middelsee veel meer wordt dan alleen wonen. Middelsee wordt min of meer een klein stadje, als een soort voorstad van Leeuwarden, waarbij de opbouw lijkt op de doorkijkjes die je in zoveel oude Friese steden ziet.” “Middelsee wordt divers, met sociale woningbouw, koopwoningen, maar ook appartementen in diverse segmenten. Op termijn zullen er circa 5.000 mensen in Middelsee wonen. Het stedenbouwkundige plan ligt er inmiddels en we verwachten het bestemmingsplan in april. De eerste woningen, aan de Kanaalzijde, gaan medio 2020 in de verkoop, zo is de verwachting.” In het verlengde van Middelsee wordt nagedacht over de ontwikkeling van de Werpsterhoek. “Een economisch gebied, waar ook een mobiliteitshub moet komen”, legt De Haan uit. “Er vinden momenteel gesprekken met diverse partijen plaats. Het is afhankelijk van de
verdere ontwikkeling van Leeuwarden en Middelsee hoe en wanneer dat gebied kan worden ontwikkeld.”

Verdunning

Terug naar de woningmarkt, waar volgens De Haan behoefte is aan allerlei typen woningen. “We zien bijvoorbeeld een sterke groei onder de 1- en 2-persoons huishoudens, waardoor een verdunning op de woningmarkt plaatsvindt. Aan die vraag geven we al invulling en dat moeten we blijven doen. Er is sowieso nog veel behoefte aan nieuwe woningen in de stad. We zien al jaren dat bijna alles wat gebouwd wordt, ook wordt afgenomen. Het is aan de verantwoordelijken om de ontwikkelingen op de markt goed in de gaten te houden en om daar vervolgens zo snel mogelijk op te anticiperen. Een andere ontwikkeling is natuurlijk de energietransitie. Een grote opgave in nieuwbouw, maar zeker ook de bestaande bouw.”

In dat kader wil De Haan tenslotte nog de omgevingsvisie noemen, waarbij wordt nagedacht hoe Leeuwarden er over 10 jaar uit zal zien. “Een veelomvattende visie, waarin belangrijke keuzes worden gemaakt en waarin we ook de burgers mee willen nemen. Kortom, er is heel veel te doen, maar het mooie is dat Leeuwarden, mede dankzij het afgelopen jaar waarin we Culturele hoofdstad waren, de schwung er goed in heeft. Vanuit die gedachte is het samen met de partners in de woningbouwsector prettig werken.”

Deel dit bericht