1. Home
  2. Nieuwbouw
  3. De Zuidlanden, een bijzonder nieuw stadsdeel

De Zuidlanden

Een bijzonder nieuw stadsdeel van Leeuwarden
Bekijk aanbod
29 juli 2020
Nieuwbouw

Een bijzonder nieuw stadsdeel van Leeuwarden

Fraaie plannen voor De Zuidlanden en Middelsee

Leeuwarden is één van de oudste steden van Nederland. Nog steeds vind je er eeuwenoude terpen en historische gebouwen. Net als de weidse uitzichten, de rust en het waterrijke landschap. Nieuwbouwwijk De Zuidlanden, die refereert aan oude Friese dorpen, en het stadse Middelsee, hebben de wind in de rug. De buurtschappen zijn volop in ontwikkeling en duidelijk is dat de vonk over blijft slaan op de vele geïnteresseerden. Marjan Miedema en Judy Abercrombie vertellen.

De interesse voor de verschillende buurtschappen is groot. Marjan Miedema, nieuwbouwmakelaar bij Makelaardij Hoekstra, en Judy Abercrombie, medewerker marketing en communicatie van projectbureau De Zuidlanden, onderschrijven wat voor vlucht het project nam. “Toen omstreeks 2008 gestart werd met het realiseren van de eerste plannen, werden deze goed ontvangen.” zegt Marjan. “Maar in deze periode begon ook de woningmarkt te wankelen door de -toen- ophanden zijnde crisis. De markt kreeg rake klappen, maar de belangstelling voor De Zuidlanden bleef.”

“En die is er nog steeds! Kijk maar naar de grote belangstelling voor de laatste vrije kavels in buurtschap De Klamp. Het aantal inschrijvingen was het viervoudige van het aantal beschikbare kavels“, vult Judy aan.

Voor elke woonwens

“Vier buurtschappen in de Zuidlanden zijn op dit moment al volledig gerealiseerd, of hard op weg hiernaartoe. Het gaat om: De Klamp, Wiarda, Techum en Goutum Súd. Waarvan Wiarda in de afrondende fase zit en De Klamp (fase 2) nog volop in ontwikkeling is, zullen de vijfde en zesde buurtschappen Unia en De Hem over niet te lange tijd volgen”, zegt Marjan.

Bovendien liggen de buurtschappen op fietsafstand van het centrum van Leeuwarden. Het mooie van al deze verschillende buurtschappen is: allen lopen ze voorop in duurzaamheid en hebben ze hun eigen kenmerkende uiterlijk. En dat maakt dat er aan elke woonwens een buurtschap te passen is! Lees maar mee.

Vier buurtschappen in de Zuidlanden zijn op dit moment al volledig gerealiseerd, of hard op weg hiernaartoe

Verschillende buurtschappen

Friese architectuur en mooie statige gevels. In Goutum Súd wordt het duidelijk waarom wonen in Friesland zo bijzonder is. “Het tweede buurtschap is geïnspireerd op Friese terpdorpen. Het architectonische voorkomen is dan ook kenmerkend. Maar met een persoonlijke noot: de ‘oude voorbeelden’ zijn in een nieuw jasje verpakt. Door huur en koop te verbinden is er gedacht aan een ruim publiek. Je vindt er een gemêleerd aanbod van verschillende woningen. Van ‘kerkwoningen’ en rijwoningen, tot vrije kavels, Kenmerkend zijn de ruime percelen in een groene omgeving, dat garant staat voor heerlijke wandel- en fietstochten”, aldus Judy.

Het water in de aangrenzende havenkom glinstert in de zon. Bruggetjes voeren je langs de lommerrijke lanen. Dit moet wel buurtschap Wiarda zijn. “Drie brede vaarten bepalen het uitzicht van dit stadsdeel. Wonen aan het water, of in ieder geval nabij het water, waar het duidelijk is dat de natuur heerst. Zelf bouwen was een mogelijkheid, en inmiddels zijn alle zelfbouwkavels verkocht. Een groot succes. Ook wonen in een bijzonder Ekowood Pakhuis dat circulair en biobased gebouwd wordt, is mogelijk. Er komt nog een laatste ontwikkeling aan waarbij wonen aan de bosrand mogelijk is”, zegt Marjan.

Met de voeten in de spreekwoordelijke klei. Weidse uitzichten in elke windrichting. Het is het buurtschap Techum. “Het eerste buurtschap dat vernoemd is naar de gelijknamige boerderij. Kenmerkend door het afwisselende uiterlijk van de verschillende woningen, waar modern met een Fries accent de leidraad is. Onderscheidend door de ruime tuinen, en een deel van de woningen staat langs de lanen aan weerszijden van het Alddjip.”

De schapen kuieren op hun gemakje door het land. De aanblik ervan werkt onthaastend. Deze gemoedelijke sfeer is vervlochten met het wonen in buurtschap De Klamp. “Dorps wonen. Want Friese dorpen vormen de toetssteen van dit buurtschap. Het uiterlijk refereert aan Friese woningen uit vervlogen tijden, met de gemakken van nu. Zowel vrije kavels, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen vormen het decor. Saillant is ook het kaatspleintje met de torenspits van Cuyper”, vertellen Marjan en Judy. Fase 1 is volop in ontwikkeling en fase 2 volgt spoedig.

De Hem en Unia

“Ook wordt er druk gewerkt aan het vormgeven van de twee nieuwste buurtschappen van De Zuidlanden. Waarvan Unia op dit moment aan fase 1 bezig is. Unia wordt een toekomstbestendig en groen plan. De toekomstige bewoners mogen hun ontwerpvisie laten gelden en inspraak hebben in de inrichting van het plan. Er zal sprake zijn van een autovrijpark waar het een gezellig samenkomen wordt. Een plan dat wonen omringd door water en groen, met een optie op bijzondere woonvormen. Zoals ‘wonen in de boomgaard’.”

De omwonenden, toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden konden hun wensen al delen ver voor de planvorming. De buurtschappen worden duurzaam, met een groene invulling, waterrijk en zoveel mogelijk autoluw: zoveel is duidelijk. Het einde kroont het werk, de twee nieuwste buurtschappen zullen een prachtige aanvulling zijn. Na de zomer wordt het concept stedenbouwkundigplan ter inzage gelegd.

Zoals ‘wonen in de boomgaard'

Start Middelsee

Wie vanuit de trein en vanaf de Overijsselselaan de weilanden over tuurt, kan het niet missen. Het in het oog springende kunstvoorwerp dat ‘Middelsee’ aanduidt in het weiland, spreekt boekdelen. De eerste woningen zullen hier volgend jaar worden opgeleverd. “Waar de buurtschappen van De Zuidlanden een dorpse sfeer ademen, zal Middelsee vooral een stads karakter krijgen. Horecagelegenheden en culturele activiteiten zullen bijdragen aan deze tendens en meerdere projecten zullen de komende jaren in Middelsee verrijzen. Dit zullen grondgebonden woningen zijn, maar ook zullen er appartementen komen. Een prachtig project dat zich vooral toespitst op de één- of tweepersoonshuishoudens.”

Heb je verhuisplannen, maar moet de boot ook mee? Dan zal ‘Havenstad’ in het plan Middelsee voor jou passen als een jas. “Je beschikt over een eigen haventje in het eerste project in Middelsee, genaamd Woonspods. Excentrieke rug-aan-rug woningen maken het wonen hier extra speciaal. Kenmerkend voor het stadse karakter zijn de stedelijke woonblokken aan een stadsgracht met kades en pleinen in de ‘Waterstad’. Hier komt een centrale haven die vanaf het van Harinxmakanaal en voor de staande mastroute toegankelijk is voor (plezier)vaart”, zeggen Marjan en Judy.

Interesse?

De komende tijd zal het alle hens aan dek zijn voor de bouwlieden. Maar over niet al te lange tijd zullen de laatste buurtschappen van de Zuidlanden en de Middelsee in behouden haven zijn. Wil je niets missen over de komende en lopende projecten? Kijk op www.makelaardijhoekstra.nl of vul onderstaand formulier in.

Nieuwbouw: Nieuws ontvangen

Deel dit bericht