Klachtenprocedure Hoekstra Vastgoedbeheer
Hoekstra Vastgoedbeheer heeft een klachtenprocedure en een klachtenregistratiesysteem. De klachtenprocedure ziet toe op de behandeling van alle externe klachten. Het klachtenregistratiesysteem is een ondersteunend hulpmiddel bij deze procedure.

U mag van ons een goede service verwachten, helaas kan het gebeuren dat er iets verkeerd gaat of dat u niet tevreden bent. Meld u klacht bij ons. U kunt uw klacht melden via onderstaand klachtenformulier of mailen naar info@hoekstravastgoedbeheer.nl

Behandeling en afwikkeling van de klacht
Stap 1: De klacht wordt ontvangen door Hoekstra en zal binnen 5 werkdagen worden bevestigd met vermelding dat de klacht in behandeling is genomen.
Stap 2: De klacht dient door de Hoekstra binnen 6 weken schriftelijk te worden beantwoord.
Stap 3: Indien er binnen 5 werkdagen na de beantwoording geen reactie is ontvangen van de klager, zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd.
 
Hoekstra Vastgoedbeheer is aangesloten bij Vastgoed Management Nederland (VGM). Op grond van dit lidmaatschap is Hoekstra Vastgoedbeheer aangaande het VvE beheer ook aangesloten bij de Geschillencommissie. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie, www.degeschillencommissie.nl
Voor klachten inzake de financiële dienstverlening (verzekeringen VvE’s), is Hoekstra Vastgoedbeheer als aangesloten instelling ook ingeschreven in het Wft-register en aangesloten bij klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Klachten inzake de financiële dienstverlening (verzekeringen VvE’s) kunnen hier ook gemeld worden, www.kifid.nl, aansluitnummer 300.001714.
 
Terug