1. Home
  2. Nieuwbouw
  3. Leeuwarden – Unia

Unia

  • Buurtschap is in ontwikkeling

Unia

Unia | in ontwikkeling

Unia is alweer het vijfde buurtschap in De Zuidlanden; een dorps buurtschap met ongeveer 200 woningen. Het plan is ambitieus, toekomstbestendig en in alle thema’s vindt u duurzaamheid terug. Denk hierbij aan; materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie. Woont u straks in het meest duurzame buurtschap van De Zuidlanden?

Unia ligt tussen de Wâldwei en Techum-Zuid. Het Friese water van de Wurdumerfeart en It Alddjip omsluiten Unia. Het fietspad vanuit Wirdum naar Leeuwarden gaat onder de Wâldwei door en doorkruist Unia. Aan de noordzijde liggen woonarken: een begrenzing van het landschap langs de Wurdumerfeart. Hier heeft het een mooie aansluiting op het uitgebreide sloepenroutenetwerk.

Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het ontwikkel- en verkooptraject.
Eind april/begin mei vindt de start verkoop plaats van de vrije kavels. Meer informatie daarover volgt in de komende maanden.

Groen in de hoofdrol
Net als in de rest van De Zuidlanden speelt groen een belangrijke rol in Unia. Onder meer in het buurtpark, het rietlandschap en de levende oevers van alle watergangen. Hier staan hoog gras met bloemenmengsel en bloem- en besrijke heesters in de bermen en flauwe rietoevers. Een meter brede haag scheidt de tuinen van het openbaar gebied.

Autovrij buurtpark
Het buurtpark is een ruimte in het midden van Unia van ongeveer 150 x 35 meter. Het park is geheel autovrij en voor iedereen toegankelijk. Kinderen kunnen er veilig spelen en de kapschuur dient als ontmoetingsplek. Het is ook een geschikte locatie voor bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Het park wordt met en door de bewoners ontworpen en aangelegd en krijgt aan de noordzijde een greppel voor waterinfiltratie. Verder vindt u er vlakke gemaaide delen, enkele bloemrijke weides en kleine heuvels met lang gras. Groepjes bomen zorgen voor schaduw en luwte. Eenmaal volgroeid kunt u er prima een hangmat ophangen.

Wilt u op de hoogte blijven van Unia?
Laat dan je gegevens achter op onze website.

1 van de fotos