Diensten VvE Beheer

DIENSTEN VVE BEHEER

Wat is een VvE?
VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle gemeenschappelijke onderdelen van een gebouw. De VvE heeft verschillende organen, deze zijn in elk geval de vergadering van eigenaars, het bestuur en de voorzitter van de vergadering. In de wet is vastgelegd dat de oprichting van een VvE verplicht is en dat elke appartementseigenaar er automatisch lid van is.

Een VvE:
  • Vergadert minimaal 1 keer per jaar
  • Heeft een bestuur en kascommissie
  • Staat ingeschreven bij de kamer van koophandel
  • Heeft een reservefonds
  • Maakt ieder jaar een jaarrekening en een begroting
  • Moet een collectieve opstalverzekering hebben
     
Verantwoording nemen voor het bestuur van een VvE is niet niks, er komt veel bij kijken. Daarom kan het in veel gevallen verstandig zijn het beheer uit te besteden aan een partij die de VvE alle zorg uit handen neemt. Wij voeren sinds de jaren '80 onder de noemer  VvE Beheer, het beheer en administratie uit voor momenteel zo'n 130 VvE's. Van kleine tot zeer grote projecten, van woning- en appartementencomplexen tot winkelcentra, bedrijfsverzamelgebouwen, parkeergarages en sportcomplexen. Met een team van 9 medewerkers vormen we een professionele beheerorganisatie.

Wat kunnen wij voor uw VvE betekenen?
Kortgezegd: alles. Al bijna 30 jaar hebben we de kennis en ervaring opgebouwd om het complete beheer van iedere VvE uit te voeren. Daarnaast zijn we één van de weinige organisaties die een totaalpakket aan diensten biedt. U bepaalt zelf wat u als VvE in eigen beheer doet en welke taken u aan ons overdraagt.

VvE Portaal
Wij maken onze klanten het graag gemakkelijk. Via het VvE Portaal hebben de leden de beschikking over alle relevante informatie van de vereniging waarvan zij lid zijn. Het bestuur heeft tevens de mogelijkheid om op ieder moment van de dag op ons VvE bestuurdersportaal in te loggen en de financiële zaken te raadplegen en andere relevantie documenten te raadplegen waarop het bestuur haar beslissingen kan baseren.

VvE beheerder en verzekeringen
Een VvE-beheerder mag als financiële dienstverlener volgens de Wft alleen de contactgegevens van de VvE doorgeven aan een verzekeraar of financieel adviseur en de schademeldingen afhandelen. Hoekstra is om de VvE toch een totaal pakket te kunnen aanbieden een samenwerkingsverband aangegaan met Kuindersma verzekeringen. Dit betekent dat Hoekstra ook objectgegevens en verzekeringspolissen aan Kuindersma verzekeringen mag verstrekken en Kuindersma advies kan uitbrengen aangaande de verzekeringsportefeuille van de VvE.

Contact
Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 058 - 233 7 370 of via e-mail.

Bijlage:
Algemene voorwaarden VvE
Dienstenwijzer VvE beheer

Hieronder treft u een korte samenvatting aan van onze diensten:


 
ONS DIENSTENPAKKET IN HET KORT
1. Financieel, administratief en secretarieel beheer
We bieden dagelijkse ondersteuning op administratief, juridisch en financieel gebied. Wij stellen de jaarstukken en conceptbegroting op en verspreiden deze onder de belanghebbenden. Ook berekenen wij de maandelijkse bijdrage voor de eigenaren van het betreffende gebouw. We dragen zorg voor de incasso's van deze bijdragen en verrichten de betaling van gemeenschappelijke kosten. Ook coördineren we de jaarlijkse vergadering, inclusief notulering, volmachting, archivering en beheer van stukken.
2. Technisch beheer
Alle technische zaken rondom het gebouw zijn in onze handen. We laten noodzakelijke reparaties uitvoeren en verrichten werkzaamheden in geval van storing of andere calamiteiten, hiervoor beschikken we over een 24-uurs servicedienst. Onze technische specialisten stellen onderhoudsplannen en op en zorgen ervoor dat deze worden nageleefd. Uiteraard zijn de begeleiding en rapportage bijzonder inzichtelijk: het dagelijks beheer van het vastgoed valt onder de verantwoording van een VvE-beheerder en een bouwkundig opzichter. De beheerders zijn tijdens de ledenvergadering aanwezig. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.
3. Activeren / Opstarten VvE
Wij adviseren en leveren ondersteuning bij de oprichting van een VvE. We begeleiden het proces van het opstellen van de akte van splitsing en verrichten de registratie bij de KvK. Wanneer bestaande gebouwen een 'slapende VvE' hebben, worden zaken als onderhoud en reparaties vaak niet, of onvoldoende, bijgehouden. Dit is uiteraard van invloed op de waarde en leefcomfort van het gebouw en haar gebruikers. Door alle partijen tijdens een vergadering bij elkaar te brengen, zetten we een belangrijke eerste stap voor een gezonde VvE-beheer. 
4. Bestuurstaken VvE
Wanneer er onder de leden van de VvE geen animo is om in het bestuur plaats te nemen, doen wij dit graag namens hen. Alle taken, plichten en werkzaamheden nemen wij de VvE graag uit handen. We beschikken over de benodigde kennis en ervaring om het volledige VvE-beheer op ons te nemen. Uiteraard kan het bestuur van de VvE te allen tijde de administratie, communicatie en officiële documenten inzien door in te loggen op ‘Mijn VvE’.
Terug