Verhuurder van Wonen + Zorg

Het is mogelijk dat u vanaf de website Wonen + Zorg bent doorverwezen naar onze website als verhuurder van zorgwoningen. Heeft u interesse in één van onze woningen, bel dan gauw met de woonconsulentes op het nummer 058 - 233 7 333. Of schrijf u in op de website van Wonen + Zorg voor één van de zorgcomplexen.


Bent u benieuwd wat wij als zakelijke partner nog meer naast het beheren en verhuren van woningen kunnen bieden? Wij vertellen u graag meer.

Sinds de grote veranderingen binnen de zorg op het gebied van regelgeving en financiering, staan veel zorgaanbieders voor grote vraagstukken ten aanzien van hun vastgoed. Een terugtrekkende overheid en de toenemende marktwerking binnen de zorg brengen veel turbulentie met zich mee. Het huisvestingsbeleid heeft steeds vaker te maken met wisselende ruimtebehoeftes, toepassingswensen en veranderende eigendomsstructuren. Wij hebben vastgoedadviseurs in huis die zorginstellingen kunnen adviseren en begeleiden om zowel tactisch als strategisch in te spelen op deze nieuwe situatie.

Wij adviseren onder andere op het gebied van:

Verouderd vastgoed
Wanneer het vastgoed niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet, zetten wij de voor- en nadelen van renovatie dan wel nieuwbouw voor u op een rij. We kijken dan onder meer naar bouw-/verbouwkosten, mogelijkheden voor fasering, het wel of niet in eigendom houden of het zoeken naar een belegger.

Screenen van de huurcontracten 
Dikwijls zijn er verbeterslagen te maken door bijvoorbeeld een huurcontract te verlengen op voorwaarde van verbeteringen aan het pand. Ook kunnen de huurprijzen zorgvuldig onder de loep worden genomen, om hierover aan het einde van een huurperiode nieuwe afspraken te maken.

Herontwikkeling 
Wanneer een zorginstelling besluit een locatie te willen sluiten, kunnen wij de alternatieve gebruiksmogelijkheden van de gebouwen en terreinen onderzoeken. We overleggen hierover met de betrokken gemeente en rekenen vervolgens de verschillende scenario’s door. Dit kan leiden tot verkoop maar ook tot verhuur.

Koop en verkoop 
Om flexibel te kunnen opereren in de veranderende zorgmarkt en meer financiële armslag te hebben, kan het soms raadzaam zijn locaties te verkopen en vervolgens terug te huren. Dit vereist specifieke kennis op het gebied van zorgvastgoed.

Taxaties
Om een goed overzicht te krijgen van de vastgoedportefeuille, is een recente taxatie van het vastgoed van groot belang. Wij kunnen uw zorgvastgoed taxeren op basis van verschillende methodieken. Voor nog te ontwikkelen zorglocaties hanteren wij de residuele methode en voor de reeds bestaande locaties zowel de DCF methode als de netto aanvangsrendement methode. Doordat wij veelvuldig zorgvastgoed taxeren, hebben wij een goed beeld van de gangbare kengetallen en referenties.

Strategie
Wij kunnen zorginstellingen adviseren bij een nieuwe huisvestingstrategie door het vastleggen van het ambitieniveau, toetsing van de huidige portefeuille, het benoemen van knel- en verbeterpunten en deze implementeren in een nieuwe strategie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Vraag vrijblijvend informatie op en wij nemen contact met u op.

Terug