Veelgestelde vragen
Makelaardij: Mag ik mijn te koopstaande woning ook tijdelijk verhuren?
Als u woning nog te koop staat en u heeft bijvoorbeeld al een andere woning gekocht, kan het uitkomst bieden als u de oude woning tijdelijk kunt verhuren. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wat kunnen wij voor u doen?
In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, is het verhuren van een woning een complexe aangelegenheid.We zien dat er vaak inschattingsfouten worden gemaakt en dat afspraken niet goed worden vastgelegd. Voor de eigenaar kunnen de financiële gevolgen dan heel groot zijn. Er kunnen zich diverse problemen voordoen wanneer een koopwoning tijdelijk verhuurd wordt. Zo kan de woning verwaarloosd worden, de huurder veroorzaakt overlast of voldoet niet aan zijn betalingsverplichtingen. Ook kan de woning worden onderverhuurd of blijkt de huurder ineens te zijn verdwenen.
Een gedegen selectie is daarom belangrijk. Bij Makelaardij Hoekstra worden alle huurders vooraf gescreend, waarbij we de legitimatie en CBA gegevens controleren. Iedere huurder moet een inschrijfformulier invullen en een werkgeversverklaring en loonstrookje inleveren. De woning wordt vervolgens op de eigen website en op Funda geplaatst, waarna de afdeling verhuur van Hoekstra op zoek gaat naar een geschikte huurder.

Wat moet u zelf regelen?
1. Toestemming geldverstrekker
In de hypotheekvoorwaarden staat vrijwel altijd dat u voor het verhuren van uw woning toestemming nodig heeft van de bank of geldverstrekker. Ook als het om tijdelijke verhuur gaat. 

2. Vergunning van de gemeente
Als u uw woning tijdelijk verhuurt op basis van de Leegstandwet, heeft dat als voordeel dat de uitgebreide bescherming van de huurder opzij wordt gezet. Voorwaarde daarvoor is wel dat u voor de tijdelijke verhuur een vergunning aanvraagt bij uw gemeente.

3. Contact verzekeringsmaatschappij
Als u uw woning tijdelijke verhuurt, kan dit gevolgen hebben voor uw woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u meer weten over het verhuren van uw woning, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvende afspraak met een van onze makelaars. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. 

 
Verhuur: Wat is de periode van een huurovereenkomst?
Een huurovereenkomst zal worden afgesloten voor een periode van minimaal 1 jaar. Voor bepaalde halfvrijstaande woningen geldt een minimale huurperiode van 1,5 jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd.
Verhuur: Wat zijn de kosten voor het afsluiten van een huurovereenkomst?
U inschrijven als woningzoekende is geheel gratis en vrijblijvend.

Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst berekenen wij eenmalig een bedrag aan administratiekosten. Deze bedragen € 211,75,- incl. BTW. 
Verhuur: Kan ik als student ook huren bij Hoekstra Vastgoedbeheer?
Nee helaas, wij verhuren niet aan studenten.
Verhuur: Heb ik recht op huurtoeslag?
Voor meer informatie over huurtoeslag, kunt u terecht op www.toeslagen.nl of bellen met de belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543.
Verhuur: Wie geeft mijn meterstanden door aan de leverancier?
Bij de eindinspectie neemt de opzichter samen met u de meterstanden van gas, elektra en water op. De standen van gas, elektra en water dient u zelf aan de betreffende leverancier door te geven.
Verhuur: Wie sluit mijn telefoon, kabel en internet af?
Voor het afsluiten of overschrijven van uw telefoon-, kabel- of internetaansluiting dient u zelf contact op te nemen met uw leveranciers.
Verhuur: Wie geeft mijn verhuizing door aan de gemeente?
U moet uw verhuizing zelf doorgeven aan de gemeente, afdeling burgerzaken. Als u verhuist naar een andere woonplaats, hoeft u dat alleen in uw nieuwe woonplaats te melden.
Verhuur: Moet ik mijn automatische huurincasso ook stopzetten?
Als u de huur maandelijks betaalt door middel van een automatische incasso, trekken wij uw machtiging na uw huuropzegging in. Heeft u zelf een automatische overschrijving voor uw huur geregeld via uw bank, dan dient u deze zelf stop te zetten.
Wonen + Zorg: Wanneer kom ik in aanmerking voor een zorgwoning?
Wonen met zorg is bedoeld voor senioren (vanaf 55 jaar) of mensen die afhankelijk zijn van zorg.
Wonen + Zorg: Waarom is mijn inkomen belangrijk bij de toewijzing?
Het merendeel van het zorgvastgoed is zogenaamde sociale woningbouw, dit betekent dat deze woningen alleen aan mensen met een lager verzamelinkomen worden toegewezen. Voor de mensen met een hoger inkomen, kunnen er in bepaalde gevallen uitzonderingen worden gemaakt.
Wonen + Zorg: Kan ik ook huurtoeslag aanvragen voor een woning plus zorg?
Huurtoeslag is afhankelijk van het inkomen, vermogen en de huurprijs. U kunt de aanvraag voor huurtoeslag zelf (laten) regelen via www.belastingdienst.nl.
Wonen + Zorg: Ik ga verhuizen naar een zorgwoning, hoe kan ik hier mijn zorg regelen?
U bent vrij om te kiezen van welke zorgaanbieder u diensten wilt afnemen. Het kan wel voorkomen dat de alarmering gebonden is aan een bepaalde partij.
Wonen + Zorg: De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de minimale periode van 1 jaar, wat als ik tussentijds komt te overlijden?
In geval van overlijden eindigt de huurovereenkomst van rechtswege. Dit betekent dat uw nabestaanden de huurovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand kunnen beëindigen.
Wonen + Zorg: Hoe kan ik gebreken aan mijn woning melden?
Dit kunt u telefonisch laten weten aan onze technische dienst via telefoonnummer 058 – 233 7 300. Dit nummer is voor calamiteiten ook buiten kantooruren bereikbaar. Ook kunt u uw klachten melden via onze klachtenformulier.
Zit uw vraag er niet bij?
Terug