Taxaties en beleggingen bij Hoekstra Bedrijfsmakelaars

Een reële visie op de marktwaarde van uw vastgoed is essentieel, daarvoor is kennis nodig van de lokale markt. De juiste marktwaarde is het fundament voor uw vastgoed strategie en alle beslissingen die daaruit voortvloeien.  Daarom moet de taxatie zuiver gebeuren en voldoen aan Nederlandse en Europese regels, uiteraard hanteren wij de aanbevelingen van het PTA, onafhankelijk en een functie scheiding op objectniveau tussen makelaar en taxateur.

Onze taxateurs hebben jarenlange ervaring en staan in geschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRTV), aangesloten bij TEGoVA The European Group of Valuers Associations en zijn TMI Taxatie Management Instituut gecertificeerd. Door strenge eisen van permanente educatie, zijn we altijd op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen in de markt. Onze taxatierapporten voldoen aan de gestelde eisen van alle grote bancaire instellingen in Nederland.

 

Ons werkterrein:

  • Kantoren, winkels en bedrijfspanden
  • Woningcomplexen of woningen voor beleggingsdoeleinden
  • Zorgvastgoed
  • Portefeuille taxaties
  • Transformatieobjecten, herontwikkeling en projectontwikkeling
  • Grondwaarde bepaling
  • Minnelijke waarderingen met de belastingdienst
  • Landelijk Vastgoed
     

Direct taxatie van uw bedrijfspand aanvragen!

Wilt u uw bedrijfspand door ons laten taxeren of heeft u advies nodig bij uw beleggingen in onroerend goed? Maak een afspraak met één van onze deskundige bedrijfsmakelaars!

       TMI    
 
Terug